Call Center
02-939-6006,
089-928-2020
  • English
  • ภาษาไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

Name: 
จรัญ ผลากุล

สายตาสั้น ทั้งสองข้างประมาณ 300 มีสายตายาวร่วมด้วย อายุ43 แนะนำวิธีการรักษาแบบเลสิค ไหมครับ

ปัจจุบันใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่มครับ งบประมาณค่ารักษา และช่องทางการชำระเงินด้วยครับ ขอบคุณครับ

LASERVISION
Laser Vision

Laser Vision ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจสอบถามข้อมูลการรักษาสายตากับทางเลเซอร์วิชั่น สำหรับข้อมูลค่าสายตาของท่านที่แจ้งมาว่ามีปัญหาสายตาสั้นร่วมกับสายตายาวตามอายุนั้น โดยปกติสามารถทำเลสิกได้ค่ะ อย่างไรก็ตามทางเลเซอร์วิชั่นขอแนะนำให้ท่านเข้ารับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดจากจักษุแพทย์ของทางศูนย์ฯ ก่อนนะคะ เนื่องจากระหว่างการตรวจจะต้องมีการประเมินสภาพตาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระดับความผิดปกติของสายตา ระดับความสามารถในการมองเห็น ค่าความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการให้คำแนะนำในการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพตาของท่านมากที่สุดค่ะ

สำหรับผู้ที่มีอายุ 38 ปีขึ้นไปจะเริ่มมีภาวะสายตายาวตามอายุ โดยผู้ที่มีปัญหาสายตายาวตามอายุ ร่วมกับสายตาสั้น ยาวโดยกำเนิดหรือเอียง สามารถเลือกการรักษาได้ 2 รูปแบบ คือ Full Correction LASIK และ Monovision LASIK ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

- Full Correction LASIK เป็นการรักษาสายตาอย่างเต็มที่ในตาทั้ง 2 ข้าง หลังทำการรักษาจะทำให้การมองในระยะไกลได้อย่างชัดเจน แต่ในขณะที่การมองในระยะใกล้ต้องใช้แว่นอ่านหนังสือช่วย

- Monovision LASIK เป็นการรักษาสายตาอย่างเต็มที่ในตาข้างที่เด่นเพื่อใช้เป็นหลักในการมองในระยะไกล  ส่วนตาอีกข้างที่เป็นตาด้อยจะเหลือค่าสายตาไว้เล็กน้อยเพื่อใช้เป็นหลักในการมองใกล้ ทำให้สามารถมองไกลและใกล้โดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นตา 

โดยในระหว่างการตรวจสภาพตาโดยละเอียดนี้จะมีการทดสอบก่อนว่าตาข้างใดเป็นตาเด่น และตาข้างใดเป็นตาด้อย และเจ้าหน้าที่จะมีการจำลองผลการรักษาให้ท่านเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าการรักษาแบบใดเหมาะสมกับท่านมากที่สุดก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ หลังการรักษาต้องอาศัยการปรับตัวบ้างในระยะแรกๆ 
ค่ารักษาเริ่มต้นที่ 58,000 ถึง 138,000 บาท ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เลือกใช้ค่ะ 

สำหรับการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK นั้น ท่านควรได้รับการตรวจและประเมินสภาพตาโดยละเอียดเสียก่อน ซึ่งกระบวนการตรวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ค่าตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด 1,500 บาท และต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้
1. ถอดคอนแทคเลนส์ล่วงหน้า  
· อย่างน้อย 3 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบนิ่ม
· อย่างน้อย 7 วันสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็ง
2. ระหว่างการตรวจจะมีการขยายม่านตา ทำให้เกิดอาการมองเห็นภาพไม่ชัด สู้แสงจ้าไม่ได้ (อาการนี้จะคงอยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมง) ท่านจึงควรนำเพื่อนหรือญาติมาด้วย เพื่อนำท่านกลับบ้าน และไม่แนะนำให้ขับรถมาเองเพียงลำพัง
3. หากเป็นไปได้ ควรนำแว่นกันแดดมาด้วย

รายละเอียดอื่นๆเจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูลให้ทาง Email เรียบร้อยค่ะ
ขอบคุณค่ะ